Kontakt

Har du ideer til arrangementer? - Lyst til at blive medlem? - Eller spørgsmål til foreningen?
Kontakt Natur og Kultur i Ho ved at sende en mail til: info@naturogkulturiho.dk

Du kan også kontakte bestyrelsens medlemmer, som består af: Inga Ellis (formand), Kirsten Kaltoft (næstformand), Bodil Jepsen (kasserer), Jette Johnsen, Grethe Kudahl og Birthe Jull (suppleant).

Årskontingentet udgør 250 kr. pr. husstand eller 125 kr. for enkeltpersoner. Det indbetales på foreningens konto. Reg. nr. 2178, kontonr. 4395534470.

Vedtægter

Du kan læse foreningens vedtægter her.