Det sker i 2019 ...

Fredag d. 13. september
Musik i Ellipsen med The Islanders. Nærmere info kommer. Tilmelding nødvendig.

Billeder fra Bøffelstillingen.