Reservation

Betingelser:

Reservationer skal ske med minimum 16 dages varsel, da foreningen skal have tid til annoncering af reservationen.

For at reservere Ho Ellipsen skal arrangementet mindst have 20 deltagere.
Der skal betales 1000 kr ved reservationen Heraf udgør 850 kr depositum, mens de sidste 150 kr er bidrag til drift og vedligehold.

Ved reservationen skal der underskrives en brugerkontrakt.


Reservationen er gyldig fra det tidspunktm vi har registreret betalingen og underskrevet kontrakt er modtaget. (Det er dette tidspunkt der skal overholde minimums varsel, så husk at være i god tid!)

Kontakt:
Reservationer foretages ved henvendelse til Kirsten Kaltoft på mail: Kirstenkaltoft@hotmail.com
Reservations kalenderen ses nedenfor.

Leje af læsejl til Ho Ellipsen

Pris for leje af læsejl: 1000 kr. (Gælder kun ikke-medlemmer af foreningen).Den angivne pris er pr. døgn. Længere lejemål kan arrangeres efter aftale med foreningen.

For skader på læsejl betales kost priser for reparation eller nykøb.

Vejledende priser:
1 stk. beskadiget side: kr. 1200. En mindre flænge på max. 10 cm: kr. 300.
Eventuel skadesrapport udfyldes og godkendes med underskrift af begge parter ved nedtagning. Leje af læsejl bestilles og betales sammen med reservation af Ho-ellipsen - eller efter aftale.

Afbestilling af læsejl kan ske indtil 7 dage før lejemålet (hvis lejebeløbet for læsejl ønskes tilbagebetalt)


Reservationer

Dato
Arrangement
20/4/2019
Privat


8/6/2019
Natur og Kultur i Ho deltager i Åben Landsby.


13/9/2019 Natur og Kultur i Ho byder på musik med mere.