Reservation:

Reservation skal ske med mininum 16 dages varsel. For at reservere Ho Ellipsen skal arrangementet mindst have 20 deltagere. Der betales 1000 kr ved reservationen. Heraf udgør 850 kr depositum, mens de sidste 150 kr er bidrag til drift og vedligehold.
Ved
reservationen skal der underskrives en brugerkontrakt.Reservationen er gyldig fra det tidspunkt, foreningen har registreret betalingen og underskrevet kontrakt er modtaget. Dette skal ske med 16 dages varsel.

Kontakt Kirsten Kaltoft på mail: Kirstenkaltoft@hotmail.com, hvis du ønsker at reservere Ellipsen.
Nederst på siden ses hvornår Ellipsen er reserveret.

Leje af læsejl: 

Pris pr. døgn: 1000 kr. (Gratis for medlemmer.) Længere lejemål kan aftales med foreningen.
Leje af læsejl bestilles og betales sammen med reservationen af Ho-ellipsen - eller efter aftale.

Afbestilling af læsejl kan ske indtil 7 dage før lejemålet (hvis lejebeløbet for læsejl ønskes tilbagebetalt).
Ved evt. skader på læsejlet betales kostpriser for reparation eller nykøb:
1 stk.
beskadiget side: kr. 1200. En mindre flænge på max. 10 cm: kr. 300.
Evt. skadesrapport udfyldes og godkendes med underskrift af begge parter ved nedtagning.

Reservationer:

8/6-2019      Kl. 10-15: Natur og Kultur i Ho byder på gratis pandekager og drikkevarer. ALLE er velkomne.

8/6-2019      Kl. 15-24: Privat arrangement.
9/6-2019      Hele dagen: Privat arrangement.

13/6-2019    Kl. 10-16: Privat arrangement.

15/6-2019    Kl. 14-17: Privat arrangement.
18/6-2019    Hele dagen: Privat arrangement.
23/6-2019    Hele dagen: Privat arrangement.

13/9-2019    Natur og Kultur i Ho byder på musik. Kun for tilmeldte gæster.