Reservation:
Reservation skal ske med mininum 16 dages varsel. For at reservere Ho Ellipsen skal arrangementet mindst have 20 deltagere. Der betales 1000 kr ved reservationen. Heraf udgør 850 kr depositum, mens de sidste 150 kr er bidrag til drift og vedligehold.
Ved reservationen skal der underskrives en brugerkontrakt. Reservationen er gyldig fra det tidspunkt, foreningen har registreret betalingen og underskrevet kontrakt er modtaget. Dette skal ske med 16 dages varsel.

Kontakt Kirsten Kaltoft på mail: Kirstenkaltoft@hotmail.com, hvis du ønsker at reservere Ellipsen.
Nedenfor ses, hvornår Ellipsen er reserveret.

Kommende reservationer i 2021:

20. marts     Reserveret - privat arrangement

10. april       Reserveret - privat arrangement
22. maj        Åben landsby - offentligt arrangement. Alle er velkomne.
12. juni        Reserveret - privat arrangement
4. sept.         Reserveret - musik aften for medlemmerne

10. sept.        Reserveret - privat arrangement.
19. dec.         Julehygge - offentligt arrangement. Alle er velkomne.