Reservation af Ho Ellipsen:
Reservation skal ske med mininum 16 dages varsel. For at reservere Ho Ellipsen skal arrangementet mindst have 20 deltagere. Der betales 1000 kr. ved reservationen. Heraf udgør 850 kr depositum, mens de sidste 150 kr er bidrag til drift og vedligehold.
Ved reservationen skal der underskrives en brugerkontrakt. Reservationen er gyldig fra det tidspunkt, foreningen har registreret betalingen og underskrevet kontrakt er modtaget. Dette skal ske med 16 dages varsel.
Kontakt Kirsten Kaltoft på telefon 27208407 eller pr mail:   kirstenkaltoft@hotmail.com
hvis du ønsker at reservere Ellipsen.
Nedenfor ses, hvornår Ellipsen er reserveret.

Reservationer i 2021:
07. aug      Reserveret - privat arrangement
17. aug      Reserveret - privat arrangement
4. sept.       Reserveret - musik aften for medlemmerne
10. sept.     Reserveret - privat arrangement.
08. okt.      Reserveret - privat arrangement.
09. okt.      Reserveret - privat arrangement.
10. okt.      Reserveret - privat arrangement.
19. dec.      Julehygge - offentligt arrangement. Alle er velkomne.

Her finder du Ho Ellipsen:

Kør gennem Ho og ud af Skallingvej. Når du er kommet ud af bebygget område og ind i Ho Klitplantage, kan Ho Ellipsen ses fra den første parkeringsplads på højre hånd. Parkeringspladsen ligger 100 m før vejen fører ud af Ho Klitplantage og ud på Skallingen.

Ho Ellipsen anvendes til mange forskellige formål: Natur og Kultur i Ho har bygget Ho Ellipsen for Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Natur og kultur i Ho står for drift og vedligehold af bygningen. Ho Ellipsen er bygget med støtte fra LAG Varde, Lokale Grønne Partnerskaber, lokale håndværkere, lokale leverandører af materialer og en stor arbejdsindsats fra foreningens medlemmer.